ur.a.d. - urbanism, architecture, design

3. Nagrada // ARHITEKTURNA ZASNOVA STANOVANJSKE STAVBE Z ZUNANJO UREDITVIJO V NOVI GORICI // 2006
Boštjan Kikelj, Mojca Magajne in Klemen Pavlin